EDOF | Term meer dan voorbijgestreefd?

Vandaag raakt de markt meer dan ooit verzadigd met lenzen die het "EDOF" label op hun verpakking hebben staan. Toch is EDOF een begrip dat in de praktijk op meer dan één manier ingevuld wordt en ontstaat er bijgevolg een begripsverwarring.

Het doel van EDOF lenzen, lenzen met een zogeheten "Extended Depth of Focus", is met name het ontwikkelen van een ‘range’ van scherp zicht, in plaats van diverse focuspunten voor scherp zicht veraf en intermediair, zoals dit momenteel gebeurt voor bifocale en trifocale lenzen.

In realiteit wordt deze zogeheten EDOF terminologie echter toegepast op IOL's die uit gevoelig verschillende optische technieken opgebouwd zijn. Meteen rijst bijgevolg de vraag of elk van deze lenzen dan nog beantwoordt aan de strenge eisen die de EDOF technologie met zich meebrengt...


Sferische aberraties

EDOF lenzen maken in hun design gebruik van sferische aberraties (positieve of negatieve) om op die manier het scherp zicht op verre afstand als het ware door te trekken (te verlengen) naar de tussenliggende of intermediaire afstand. Dit laatste kan op vele verschillende manieren verwezenlijkt worden, waardoor er op de markt een veelvoud aan dergelijke lenzen ontstaat en waarbij de conceptuele aanpak van 1 lens al gauw verschilt van een andere.

Zo kan bijvoorbeeld de pupilgrootte een beperkende factor vormen bij een type EDOF lens waarbij scherp zicht op de tussenliggende afstand op het centrale deel van de optiek bekomen wordt. Het gebruik van sferische aberraties kan op haar beurt een beperkende rol spelen in het optische resultaat vanwege de verspreiding van het beeld op het netvlies. Bovendien verschilt de toegewezen additie grondig van de ene tot de andere fabrikant en bieden sommige "EDOF" modellen slechts een erg beperkte additie.

Sferische aberraties kunnen de scherptediepte weldegelijk verhogen maar verminderen tegelijkertijd de zogeheten "Modular Transfer Function" (MTF), een maat voor de contrastgevoeligheid. Daarmee hebben aberraties een belangrijke invloed op het zien bij bepaalde lichtintensiteiten. Voldoende ‘depth of focus’, contrastgevoeligheid en gezichtsscherpte zijn essentieel voor een goede visuele prestatie. Om dit te bereiken dienen aberraties met het oog op cataract- of refractieve chirurgie eerder te worden geoptimaliseerd dan geminimaliseerd.


Diffractief vs. refractief

EDOF lenzen kunnen op basis van verschillende optische principes ontwikkeld worden:

 • Diffractief

  • Dit implantlensprincipe werkt op basis van lichtbreking op overgangen in het materiaal. Licht verstrooid rondom een overgang in een lens is in staat om licht van eenzelfde golflengte te versterken. Hierdoor wordt het aantal focuspunten vermenigvuldigd. De belangrijkste beperking van het diffractieve principe is echter het verlies aan contrastgevoeligheid. Bovendien wordt de kans op het ontstaan van dysfotopsieën (glare en halo) nét door zo'n diffractief systeem vergroot.
 • Refractief

  • Een fundamenteel ander optisch principe maakt gebruik van verschillende refractieve zones, van verschillende krommingen in één optiek. Zodoende wordt de range van scherp zicht verhoogd en spreken we van EDOF-technologie, omdat er bijgevolg een scherp zicht op meerdere afstanden ontstaat.

ACUNEX Vario IOL


NEXTGen IOL

Net omwille van het bovenstaande is het vandaag erg nodig dat we werken aan categorisering van de verschillende technologieën en aan een nieuwe, duidelijkere terminologie. Een EDOF lens moet immers compromisloos kunnen beantwoorden aan de hoge vooropgestelde eisen die het "EDOF" label uitdraagt, met name:

 • Uitstekend ver tot intermediair zicht
 • Uitstekende contrastgevoeligheid
 • Geen Halo- of Glare-problemen (dysfotopsieën)
 • Goede resultaten onafhankelijk van pupilgrootte
 • Goede tolerantie ten aanzien van "refractive errors"

Wij kiezen er bewust voor om ons te onderscheiden van die vandaag veelvuldig gebruikte "EDOF" term voor een veelvoud aan verschillende lenzen met verschillende eigenschappen en verschillende claims... Net omdat een EDOF label niet altijd garant staat voor een optisch en kwalitatief EDOF resultaat. Wij hanteren voor 2 van onze lenzen de term "NEXTGen IOL", net omdat elk van beide IOL's daadwerkelijk en 100% beantwoorden aan het werkelijke EDOF principe.

Implantlenzen met de intussen meer dan gekende en veelvuldig gehanteerde LENTIS® Comfort refractieve EDOF–technologie bieden immers die mogelijkheid: om niet alleen ver goed te kunnen zien, maar ook het zicht op die tussenliggende afstand (intermediair) daadwerkelijk te verbeteren. En dat met minimale tot géén optische bijwerkingen (halo’s, glare, …). Daarnaast zorgt het refractieve design van de optiek voor een uniforme verdeling van het licht (sterk vergelijkbaar met een monofocale IOL) waardoor uitstekende resultaten bekomen worden inzake contrastgevoeligheid.


Nu ook in hydrofobe C-loop!

Vrijwel alle cataractpatiënten die minder afhankelijk willen zijn van een bril hebben baat bij deze lens, die bestaat in een hydrofobe en een hydrofiele variant (klik hieronder op de link of op de productfoto voor meer informatie):


ACUNEX VARIO Hydrofoob

ACUNEX VARIO

Teleon Surgical
LENTIS Comfort Hydrofiel

LENTIS Comfort

Teleon Surgical
ELON

ELON

Medicontur

Onze Merken

Blijf op de hoogte