EDOF | Term meer dan voorbijgestreefd?

Het doel van EDOF lenzen, lenzen met een zogeheten "Extended Depth of Focus", is het ontwikkelen van een ‘range’ van scherp zicht, in plaats van diverse focuspunten voor dichtbij en voor intermediair zicht. Momenteel creëren bifocale en trifocale lenzen meerdere focuspunten op het netvlies.

Sferische aberraties vs. contrastgevoeligheid

Vandaag raakt de markt meer dan ooit verzadigd met lenzen die het "EDOF" label op hun verpakking hebben staan. Toch is EDOF een begrip dat in de praktijk op meer dan één manier ingevuld wordt en ontstaat er bijgevolg een begripsverwarring. Lenzen die het optisch principe hanteren van het corrigeren voor sferische aberraties wijzigen immers helemaal niets aan de ‘depth of focus’. Door gebruik te maken van positieve of negatieve sferische aberraties bij een implantlens kan de kwaliteit van een implantlens verbeterd worden, maar deze ontwikkeling draagt geenszins bij aan een Extended Depth of Focus.

Er is aangetoond dat sferische én irregulaire aberraties de ‘depth of focus’ kunnen vergroten, maar de aberraties verminderen ook de Modular Transfer Function (MTF), een maat voor de contrastgevoeligheid. Daarmee hebben aberraties een belangrijke invloed op het zien bij bepaalde lichtintensiteiten. Voldoende ‘depth of focus’, contrastgevoeligheid en gezichtsscherpte zijn essentieel voor een goede visuele prestatie. Om dit te bereiken dienen aberraties eerder te worden geoptimaliseerd dan geminimaliseerd.

Refractief vs. diffractief

De techniek waarmee het EDOF-principe momenteel gerealiseerd kan worden bij implantlenzen is tweeledig:

  • Diffractief

    • Dit implantlensprincipe werkt op basis van lichtbreking op overgangen in het materiaal. Licht verstrooid rondom een overgang in een lens is in staat om licht van eenzelfde golflengte te versterken. De belangrijkste beperking van het diffractieve principe is het verlies aan contrastgevoeligheid. Juist wanneer er niet langer sprake is van accommodatie (zoals bij cataractchirurgie), wordt de scherptediepte (depth of focus) bovendien minder bij diffractieve systemen.
  • Refractief

    • Een fundamenteel ander optisch principe maakt gebruik van verschillende refractieve zones, van verschillende krommingen in één optiek. Zodoende worden diverse brandpunten gecreëerd en spreken we van EDOF-technologie als deze verschillende brandpunten in elkaar overlopen en zodoende een range van scherp zicht geven.

ACUNEX Vario IOL


NEXTGen IOL

Net omwille van het bovenstaande is het vandaag erg nodig dat we werken aan categorisering en nieuwe, duidelijkere terminologie. Maar het is even duidelijk dat EDOF IOL’s compromisloos hoge normen vereisen om aan dit label te voldoen, met name:

  • Uitstekend ver tot intermediair zicht (50cm)
  • Uitstekende contrastgevoeligheid
  • Geen Halo- of Glare-problemen
  • Goede resultaten onafhankelijk van pupilgrootte

Wij kiezen er bewust voor om ons te onderscheiden van die vandaag veelvuldig gebruikte "EDOF" term voor een veelvoud aan verschillende lenzen met verschillende eigenschappen en verschillende claims... Net omdat een EDOF label niet altijd garant staat voor een optisch en kwalitatief EDOF resultaat. Wij hanteren voor 2 van onze lenzen de term "NEXTGen IOL", net omdat elk van beide IOL's daadwerkelijk en 100% beantwoorden aan het werkelijke EDOF principe.

Implantlenzen met de intussen meer dan gekende en veelvuldig gehanteerde Comfort refractieve EDOF–technologie bieden immers die mogelijkheid: om niet alleen ver goed te kunnen zien, maar ook het zicht op die tussenliggende afstand (intermediair) daadwerkelijk te verbeteren. Dit refractieve design biedt uitstekende visuele resultaten en minimale tot géén optische bijwerkingen (halo’s, glare, …). Daarnaast is er vanwege het refractieve design van de optiek vrijwel geen extra verlies van contrastgevoeligheid t.o.v. een monofocale IOL.

Nu ook in hydrofobe C-loop!

Vrijwel alle cataractpatiënten die minder afhankelijk willen zijn van een bril hebben baat bij deze lens, die bestaat in een hydrofobe en een hydrofiele variant (klik hieronder op de link of op de productfoto voor meer informatie):


ACUNEX VARIO Hydrophobic

ACUNEX VARIO

Teleon Surgical
ELON

ELON

Medicontur

Our Brands