Disclaimer & Privacy

Deze website is eigendom van:

Simovision bvba
Vriendschapsstraat 30
3090 Overijse
België

  • Tel: +32 (0)2 769 70 00
  • E-mail: info(at)simovision.com
  • BTW: BE 0875.942.068

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden inzake Privacy & Cookie beleid:

Privacybeleid

Simovision bvba, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het in bepaalde gevallen weldegelijk mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aanleunen bij de door Simovision vooropgestelde dienstverlening.

De gebruiker kan zich bovendien steeds, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor direct marketing. Daartoe zal de gebruiker zich richten tot Simovision bvba, Vriendschapsstraat 30 - 3090 Overijse – België (info(at)simovision.com).

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens aan partners van Simovision of aan bij Simovision aangesloten organisaties verstrekt worden.

De gebruiker beschikt evenwel over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van diens persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Simovision bvba, Vriendschapsstraat 30 - 3090 Overijse – België, info(at)simovision.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunnen onjuiste, onvolledige of niet pertinente gegevens op uw vraag gecorrigeerd worden.

Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internet browsers zoals Internet Explorer®, Mozilla Firefox® of Google Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kunt hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick), kunnen we u op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze technologie wordt ‘remarketing’ genoemd. Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

HubSpot

Deze website maakt gebruik van HubSpot: een Inbound Marketing platform dat door HubSpot, Inc. aangeboden wordt. HubSpot maakt gebruik van cookies en formulieren om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door HubSpot opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. HubSpot gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

HubSpot mag deze informatie aan derden verschaffen indien HubSpot hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover deze derden de informatie namens HubSpot verwerken. HubSpot zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover HubSpot beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door HubSpot op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, documenten, enz. … zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Simovision bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kunt u hiertoe steeds onze Customer Service raadplegen via +32 (0)2 769 70 00 of via order(at)simovision.com.

Simovision bvba levert de nodige inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Simovision bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Simovision bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking gesteld wordt, kunt u de beheerder van de website contacteren via +32 (0)2 769 70 00.

De inhoud van de website (inclusief links) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Simovision bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Simovision bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Simovision bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.