Vivior Monitor

ViviorVivior Monitor: optimaal refractief resultaat voor elke patiënt

«Een arts luistert tijdens een consultatie gemiddeld slechts 18 seconden naar een patiënt, alvorens hij of zij zelf het woord neemt en advies geeft. De optimale keuze voor een bepaald lenstype en de daaraan gekoppelde chirurgie verdient meer dan een vluchtig gesprek of een subjectieve vragenlijst. Stelt u zich eens voor dat u van tevoren precies weet welke werkafstanden en lichtomstandigheden van toepassing zijn op uw patiënt en hoeveel tijd hij of zij spendeert in deze omstandigheden. Stel u voor dat u over alle data beschikt om het meest geschikte lensontwerp voor uw patiënt te selecteren, op basis van objectieve gegevens.

Maak het subjectieve objectief, met Vivior

De Vivior Monitor  biedt objectieve gegevens over de levensstijl van uw patiënt. Zo maakt u de meest optimale keuze bij intra-oculaire lenzen of andere refractief-chirurgische oplossingen. De patiënt draagt het apparaat tijdens de testperiode op een bril en de Vivior Monitor legt informatie vast over kijkafstanden tijdens dagelijkse activiteiten, zoals werken op een computer of smartphone, tuinieren, autorijden, enzovoort.

De sensors meten afstand, omgevingslicht en kleur, aangevuld door een versnellingsmeter, een gyroscoop en een magnetometer.  Na de meetperiode worden de opgenomen data geüpload in een cloud-omgeving. Die worden op hun beurt geanalyseerd door state-of-the-art AI-algoritmes en u terugbezorgd als inzichtelijke grafieken en cijfermateriaal. U ontvangt meteen ook een patiëntenrapport waarmee u deze bevindingen duidelijk kunt overbrengen naar de patiënt bij de pre-operatieve planning.


LMI: Maak de meest optimale keuze bij intraoculaire lenzen (NIEUW!)

Technische data

  • Opnamecapaciteit: 16u
  • 6u om de batterij volledig op te laden
  • Past op 95% van alle bestaande brilmonturen, ongeacht model of formaat.
  • 20 gebruikscycli (één Vivior Monitor kan m.a.w. 20 patiënten volgen)

Blijf op de hoogte