integre pro scan™

Ellex

Ontdek ook


Multi-color Fotocoagulator

De Ellex lasers/fotocoagulatoren zijn beschikbaar in verschillende golflengten (groen, geel en rood) maar ook in een combinatie van deze golflengten. Dankzij een uitzonderlijke stereoscopische hoek bieden deze toestellen een uiterst gedetailleerde visualisatie van de perifere retina, mét behoud van optimale diepteperceptie en kleuren.

Een jarenlange expertise laat Ellex bovendien toe lasers op de markt te brengen met een constante en ideale energetische stabiliteit, hetgeen betrouwbare, reproduceerbare en daardoor efficiënte behandelingen garandeert. Niet alleen intuïtief gebruiksgemak staat voorop. Ook het geheel van kabels werd in het apparaat zelf geïntegreerd, waardoor het design erg compact is.

Tot slot werd ook specifieke aandacht besteed aan het ergonomische aspect en is de tafel uitgerust met de mogelijkheid om ook personen met een verminderde mobiliteit te behandelen.


integre pro scanTM

Dit « multispot » toestel biedt de mogelijkheid om het door u gewenste behandelpatroon te selecteren, inclusief instelbare grootte en oriëntering in combinatie met het instellen van vermogen en spatiëring. Hierdoor beschikt u over een brede waaier aan verschillende behandelopties met een bijkomende mogelijkheid om bepaalde opties te personaliseren.

Dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit van haar individuele optische onderdelen en een uitmuntende stabiliteit garandeert integre pro scanTM een uniforme energiedistributie over de volledige diameter van de laserstraal én over het geheel van het ingestelde behandelpatroon.

  • Retinale fotocoagulatie - laag energieniveau
  • Uitstekend perifeer zicht
  • Intuïtief gebruiksgemak dankzij Track Pad of Touchpad
  • Behandelsnelheid: ‘25 spots’ patroon in 0,5 seconden
    één van de snelste ‘multispot’ fotocoagulatoren op de markt
  • Ergonomisch


Aanbevolen behandelingen

  • Retinale behandeling o.b.v. fotocoagulatie
  • Open hoek glaucoom (OAG) behandeling (trabeculoplastie)
  • Gesloten hoek glaucoom (CAG) behandeling (iridotomie en iridoplastie)


Meer lezen?

lees meer in het Simovision Portfolio!


Loopt uw Laser of OCT een risico?

Niet met een Simo+ ServicePlan!

Logo ServicePlan Transparent Background SIMBENL

Ontdek ook

Blijf op de hoogte